Projekti


Održavanje objekta

Raiffeisen banka Beograd Raiffeisen banka Beograd Raiffeisen banka Beograd Raiffeisen banka Beograd Raiffeisen banka Beograd Raiffeisen banka Beograd

Raiffeisen banka

RAIFFEISEN BANKA
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
17.000 m2
INVESTITOR:
"RAIFFEISEN BANKA" A.D.
VRSTA RADOVA:
Radovi na održavanju objekta:
- Elektroinstalaterski radovi i sistemi za nadzor i upravljanje


Više informacija

Projekti završeni u toku 2023. godine

Nova zatvorska jedinica Kragujevac

Nova zatvorska jedinica Kragujevac

Nova zatvorska jedinica
Kragujevac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Kragujevac
POVRŠINA:
26.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Stambeno-poslovni objekat “PLOT 15 ARIA AND TERRA” Beograd na vodi

Stambeno-poslovni objekat “PLOT 15 ARIA AND TERRA” Beograd na vodi

Stambeno-poslovni objekat “PLOT 15 ARIA AND TERRA”
Beograd na vodi
TIP:
Stambeno-poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
50.000 m2
INVESTITOR:
“Beograd na vodi” doo Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Projekti završeni u toku 2022. godine

Logistički centar LIDL Lapovo

Logistički centar LIDL Lapovo

Logistički centar LIDL
Lapovo
TIP:
Trgovinsko-poslovni objekat
LOKACIJA:
Lapovo
POVRŠINA:
60.000 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Maloprodajni objekat LIDL Kruševac

Maloprodajni objekat LIDL Kruševac

Maloprodajni objekat LIDL
Kruševac
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.000 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Intermodalni terminal Batajnica

Intermodalni terminal Batajnica

Intermodalni terminal
Batajnica
TIP:
Infrastrukturni objekat
LOKACIJA:
Batajnica
POVRŠINA:
/
INVESTITOR:
Ministarstvo finansija Rep.Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroenergetske instalacije i instalacije trafostanice
- Telekomunikacione i signalne instalacije
- Stabilne instalacije za dojavu požara
- Radovi na izgradnji prateće infrastrukture pristupnih saobraćajnica (elektroenergetskih i telekomunikacionih)


Više informacija

Nabavka i ugradnja postrojenja i opreme za sanaciju/rekonstrukciju energetske efikasnosti objekata u opštini Kruševac
Predškolska ustanova 'Nata Veljković', obdanište 'Pčelica'

Predškolska ustanova "Nata Veljković", obdanište "Pčelica"

Predškolska ustanova "Nata Veljković",
obdanište "Pčelica"
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.107 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Despot Stefan' Gornji Stepoš

Osnovna škola "Despot Stefan" Gornji Stepoš

Osnovna škola "Despot Stefan"
Gornji Stepoš
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
1.707 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Žabare' Trebotin

Osnovna škola "Žabare" Trebotin

Osnovna škola "Žabare"
Trebotin
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
1.238 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Jovan Popović' Kruševac

Osnovna škola "Jovan Popović" Kruševac

Osnovna škola "Jovan Popović"
Kruševac
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
3.666 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije


Više informacija

Osnovna škola 'Branko Radičević' Bivolje

Osnovna škola "Branko Radičević" Bivolje

Osnovna škola "Branko Radičević"
Bivolje
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.531 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije


Više informacija

Osnovna škola 'Stanislav Binički' Jasika

Osnovna škola "Stanislav Binički" Jasika

Osnovna škola "Stanislav Binički"
Jasika
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kruševac
POVRŠINA:
2.636 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Nabavka i ugradnja postrojenja i opreme za sanaciju/rekonstrukciju energetske efikasnosti objekata u opštini Užice
Predškolska ustanova 'Užice', obdanište 'Poletarac' Užice

Predškolska ustanova "Užice", obdanište "Poletarac" Užice

Predškolska ustanova "Užice", obdanište "Poletarac"
Užice
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.913 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Nada Matić' Užice

Osnovna škola "Nada Matić" Užice

Osnovna škola "Nada Matić"
Užice
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
4.455 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Aleksa Dejović' Krvavci, Sevojno

Osnovna škola "Aleksa Dejović" Krvavci, Sevojno

Osnovna škola "Aleksa Dejović"
Krvavci, Sevojno
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.136 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije
- Automatska dojava požara


Više informacija

Osnovna škola 'Miodrag Milovanović Lune' Karan

Osnovna škola "Miodrag Milovanović Lune" Karan

Osnovna škola "Miodrag Milovanović Lune"
Karan
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.104 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta Kotlarnice i deo radova u školi:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Hidro-tehničke instalacije
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije


Više informacija

Projekti završeni u toku 2021. godine

Kasarna Filip Kljajić Niš

Kasarna Filip Kljajić Niš

Kasarna Filip Kljajić
Niš
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
4.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na adaptaciji i tekućem održavanju objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Kazneno-popravni zavod Zabela Požarevac, paviljoni 3 i 4

Kazneno-popravni zavod Zabela Požarevac, paviljoni 3 i 4

Kazneno-popravni zavod Zabela
Požarevac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Požarevac
POVRŠINA:
5.300 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Republike Srbije, KPZ Požarevac Zabela
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji paviljona 3 i 4:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Maloprodajni objekat LIDL Valjevo Maloprodajni objekat LIDL Valjevo Maloprodajni objekat LIDL Valjevo

Maloprodajni objekat LIDL Valjevo

Maloprodajni objekat LIDL
Valjevo
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Valjevo
POVRŠINA:
2.200 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Arhitektonsko-građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Projekti završeni u toku 2020. godine

TC BEO

Tržni centar BEO Beograd

Tržni centar
BEO Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
130.000 m2
INVESTITOR:
SHOPPING CENTAR IV Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Nova zatvorska jedinica u Leskovcu

Nova zatvorska jedinica u Leskovcu

Nova zatvorska jedinica
Leskovac
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Leskovac
POVRŠINA:
4.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

BOSCH Šimanovci

BOSCH Šimanovci

BOSCH
Šimanovci
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Šimanovci, Beograd
POVRŠINA:
22.000 m2
INVESTITOR:
Robert Bosch Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

GTC GREEN HEART Beograd

GTC GREEN HEART Beograd

GTC GREEN HEART
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
27.000 m2
INVESTITOR:
Atlas Centar Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Projekti završeni u toku 2019. godine

ADA MALL Beograd

Tržni centar ADA MALL Beograd

Tržni centar
ADA MALL Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
80.000 m2
INVESTITOR:
COMMERCIAL DEVELOPMENTS Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake struje


Više informacija

Projekti završeni u toku 2018. godine

Bolnica Vranje

Bolnica Vranje

Bolnica
Vranje
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Vranje
POVRŠINA:
6.455 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo finansija Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Osnovna škola HRISTO BOTEV Dimitrovgrad

Osnovna škola HRISTO BOTEV Dimitrovgrad

Osnovna škola HRISTO BOTEV
Dimitrovgrad
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Dimitrovgrad
POVRŠINA:
5.500 m2
INVESTITOR:
Opština Dimitrovgrad
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

LIDL Pančevo

LIDL Pančevo

LIDL
Pančevo
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Pančevo
POVRŠINA:
2.520 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Nova zatvorska jedinica u Pančevu

Nova zatvorska jedinica u Pančevu

Nova zatvorska jedinica
Pančevo
TIP:
Kazneno-popravni objekat
LOKACIJA:
Pančevo
POVRŠINA:
25.000 m2
INVESTITOR:
Ministarstvo pravde Rep. Srbije
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake struje


Više informacija

Klinički centar Niš

Klinički centar Niš

Klinički centar
Niš
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
16.500 m2
INVESTITOR:
INSO S.P.A ogranak Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2017. godine

Osnovna škola 8 Septembar Pirot

Osnovna škola 8. Septembar Pirot

Osnovna škola 8. Septembar
Pirot
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Pirot
POVRŠINA:
3.000 m2
INVESTITOR:
Opština Pirot
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Osnovni sud Kraljevo

Osnovni sud Kraljevo

Osnovni sud
Kraljevo
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kraljevo
POVRŠINA:
3.300 m2
INVESTITOR:
Delegacija EU u RS
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Turska ambasada Beograd

Turska ambasada Beograd

Turska ambasada
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
3.600 m2
INVESTITOR:
Ambasada Republike Turske Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

LIDL Užice

LIDL Užice

LIDL
Užice
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Užice
POVRŠINA:
2.515 m2
INVESTITOR:
LIDL KD Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

MAGNA SEATING Odžaci

MAGNA SEATING Odžaci

MAGNA SEATING
Odžaci
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Odžaci
POVRŠINA:
4.500 m2
INVESTITOR:
KESZ International d.o.o. Serbia
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2016. godine

Multiplex cinema, BIG CEE centar Novi Sad

Multiplex cinema, BIG CEE centar Novi Sad

Multiplex cinema, BIG CEE centar
Novi Sad
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Novi Sad
POVRŠINA:
5.000 m2
INVESTITOR:
OLD MILL Center doo Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza) GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza)

GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza)

GTC 41, zgrada B Beograd (II i III faza)
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
15.000 m2
INVESTITOR:
DEMO INVEST Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Maloprodajni objekat (Maxi) 487 Beograd

Maloprodajni objekat (Maxi) 487 Beograd

Maloprodajni objekat (Maxi) 487
Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
1.200 m2
INVESTITOR:
C Market ad Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Maloprodajni objekat (Maxi) 850 Beograd

Maloprodajni objekat (Maxi) 850 Beograd

Maloprodajni objekat (Maxi) 850
Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
1.100 m2
INVESTITOR:
C Market ad Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

LIDL Subotica

LIDL Subotica

LIDL
Subotica
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Subotica
POVRŠINA:
2.642 m2
INVESTITOR:
KESZ International d.o.o. Serbia
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT Vojvode Stepe Beograd

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT Vojvode Stepe Beograd

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT Vojvode Stepe
Beograd
TIP:
Stambeno poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
7.000 m2
INVESTITOR:
Gradina Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Projekti završeni u toku 2015. godine

GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I ) GTC 41 (faza I )

GTC 41 (faza I )

GTC 41 (faza I )
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
10.000 m2
INVESTITOR:
DEMO INVEST Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Maloprodajni objekat CMK (Maxi) 985 Beograd

Maloprodajni objekat CMK (Maxi) 985 Beograd

Maloprodajni objekat CMK (Maxi) 985
Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
1.000 m2
INVESTITOR:
C Market ad Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Maloprodajni objekat CMK (Maxi) 775 Beograd

Maloprodajni objekat CMK (Maxi) 775 Beograd

Maloprodajni objekat CMK (Maxi) 775
Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
1.200 m2
INVESTITOR:
C Market ad Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Filijala PIO Fond Prokuplje

Filijala PIO Fond Prokuplje

Filijala PIO Fond
Prokuplje
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Prokuplje
POVRŠINA:
800 m2
INVESTITOR:
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Studentski centar Niš

Studentski centar Niš

Studentski centar
Niš
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
1.000 m2
INVESTITOR:
Studentski centar Niš
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Instalacije ViK


Više informacija

Osnovna škola Mirko Jovanović Kragujevac

Osnovna škola Mirko Jovanović Kragujevac

Osnovna škola Mirko Jovanović
Kragujevac
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Kragujevac
POVRŠINA:
750 m2
INVESTITOR:
Opština Kragujevac
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Benzinske pumpe Lukoil Vranje, Pirot, Niš, Aleksinac

Benzinske pumpe Lukoil Vranje, Pirot, Niš, Aleksinac

Benzinske pumpe Lukoil
Vranje, Pirot, Niš, Aleksinac
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Vranje, Pirot, Niš, Aleksinac
POVRŠINA:
m2
INVESTITOR:
LUKOIL Srbija ad Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na revitalizaciji benzinskih pumpi :
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Instalacije ViK


Više informacija

BOSCH Šimanovci

BOSCH Šimanovci

BOSCH
Šimanovci
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Šimanovci, Beograd
POVRŠINA:
250 m2
INVESTITOR:
"Robert Bosch" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na adaptaciji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2014. godine

BOSCH Šimanovci

BOSCH Šimanovci

BOSCH
Šimanovci
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Šimanovci, Beograd
POVRŠINA:
20.000 m2
INVESTITOR:
"Robert Bosch" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Južni Bulevar Beograd Južni Bulevar Beograd Južni Bulevar Beograd Južni Bulevar Beograd Južni Bulevar Beograd Južni Bulevar Beograd Južni Bulevar Beograd

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT "JUŽNI BULEVAR" Beograd

"JUŽNI BULEVAR"
Beograd
TIP:
Stambeno poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
10.000 m2
INVESTITOR:
"PLUTO HOUSING CORPORATION" d.o.o. Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Galenska Laboratorija Apoteka Niš

Galenska Laboratorija Apoteka Niš

Galenska Laboratorija Apoteka
Niš
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
800 m2
INVESTITOR:
Apoteka Niš
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Instalacije ViK


Više informacija

SIKA Šimanovci

SIKA Šimanovci

SIKA
Šimanovci
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Šimanovci, Beograd
POVRŠINA:
10.000 m2
INVESTITOR:
"SIKA" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Osnovni sud Pirot

Osnovni sud Pirot

Osnovni sud
Pirot
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Pirot
POVRŠINA:
800 m2
INVESTITOR:
"International Management Group" (IMG)
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi


Više informacija

Galenska Laboratorija Apoteka Novi Sad

Galenska Laboratorija Apoteka Novi Sad

Galenska Laboratorija Apoteka
Novi Sad
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Novi Sad
POVRŠINA:
500 m2
INVESTITOR:
Apoteka Novi Sad
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Instalacije ViK


Više informacija

Projekti završeni u toku 2013. godine

MAXI, Mini MAXI, Shop & Go Zlatibor, Kraljevo, Beograd

MAXI, Mini MAXI, Shop & Go Zlatibor, Kraljevo, Beograd

MAXI, Mini MAXI, Shop & Go
Zlatibor, Kraljevo, Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd, Zlatibor, Kraljevo
POVRŠINA:
2.500 m2
INVESTITOR:
"DELHAIZE SERBIA" d.o.o. Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi jake i slabe struje


Više informacija

Projekti završeni u toku 2012. godine

Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd

Stambeno-poslovni objekat u Skenderbegovoj ulici Beograd

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ul. SKENDERBEGOVA
Beograd
TIP:
Stambeno-poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
5.000 m2
INVESTITOR:
"DORĆOL DEVELOPMENTS" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

VIŠI SUD Vranje

VIŠI SUD Vranje

VIŠI SUD
Vranje
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Vranje
POVRŠINA:
1.000 m2
INVESTITOR:
IMG Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na rekonstrukciji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi beograd

Upravna zgrada Raiffeisen banke Novi Beograd

RAIFFEISEN BANKA
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
17.000 m2
INVESTITOR:
"RAIFFEISEN BANKA" A.D.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac Falke Leskovac

Falke Leskovac

Kompanija Falke
Leskovac
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Leskovac
POVRŠINA:
15.000 m2
INVESTITOR:
"FALKE" d.o.o. Srbija (Nemačka)
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2011. godine

Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd

Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd

Stambeni objekat GP6 – Novi Beograd


Više informacija

TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac TC Mladenovac

TC Mladenovac

TRŽNI CENTAR
Mladenovac
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Mladenovac
POVRŠINA:
9.000 m2
INVESTITOR:
"LOKACIJA" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi


Više informacija

INTEREX Valjevo

INTEREX Valjevo

INTEREX
Valjevo
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Valjevo
POVRŠINA:
2.000 m2
INVESTITOR:
"INTEREX" (CDE S) d.o.o. Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

FIAT Kragujevac

FIAT Kragujevac

FIAT
Kragujevac
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Kragujevac (Grošnica)
POVRŠINA:
m2
INVESTITOR:
"FIAT AUTOMOBILI SRBIJE" d.o.o. Srbija
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2010. godine

Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd

Dom Zdravlja Jedro Novi Beograd

DOM ZDRAVLJA "JEDRO"
Beograd
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
1.500 m2
INVESTITOR:
"DELTA GENERALI OSIGURANJE" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Ekspoziture Agrobanke Vranje, Krupanj, Beograd Ekspoziture Agrobanke Vranje, Krupanj, Beograd Ekspoziture Agrobanke Vranje, Krupanj, Beograd Ekspoziture Agrobanke Vranje, Krupanj, Beograd

Ekspoziture Agrobanke Vranje, Krupanj, Beograd

Ekspoziture "AGRO BANKE"
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Vranje, Beograd, Krupanj
POVRŠINA:
500 m2
INVESTITOR:
PB "AGRO BANKA" a.d. Beograd
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Fabrika Grah Automative Batočina Fabrika Grah Automative Batočina Fabrika Grah Automative Batočina Fabrika Grah Automative Batočina Fabrika Grah Automative Batočina Fabrika Grah Automative Batočina Fabrika Grah Automative Batočina

Fabrika Grah Automative Batočina

GRAH AUTOMOTIVE
Batočina
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Batočina
POVRŠINA:
6.700 m2
INVESTITOR:
"GRAH AUTOMOTIVE" d.o.o. Batočina
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje Fabrika Sanch Vranje

Fabrika Sanch Vranje

SANCH
Vranje
TIP:
Industrijski objekat
LOKACIJA:
Vranje
POVRŠINA:
4.300 m2
INVESTITOR:
"SANCH" d.o.o. Vranje
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi
- Instalacije ViK


Više informacija

Projekti završeni u toku 2009. godine

VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische VIG Plaza - Wiener Stadtische

VIG Plaza - Wiener Stadtische

V.I.G. PLAZA WIENER STÄDTISCHE
Novi Beograd
TIP:
Poslovni objekat (Office building )
LOKACIJA:
Beograd (Blok 11a, Novi Beograd)
POVRŠINA:
25.000 m2
INVESTITOR:
"IMPERIAL GRADNJA" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi


Više informacija

Erste Banka Erste Banka

Erste Banka

ERSTE BANKA
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
2.600 m2
INVESTITOR:
"ERSTE BANK" a.d. Novi Sad
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd Knauf Beograd

Knauf Beograd

UPRAVNI OBJEKAT “KNAUF”
Zemun
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Zemun, Beograd
POVRŠINA:
1.000 m2
INVESTITOR:
"KNAUF" Zemun d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš Stambeno-poslovni objekat Credo Niš

Stambeno-poslovni objekat Credo Niš

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "CREDO"
Niš
TIP:
Stambeno-poslovni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
2.000 m2
INVESTITOR:
"CREDO" d.o.o. Vranje
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Upravna zgrada Pakom Niš Upravna zgrada Pakom Niš Upravna zgrada Pakom Niš Upravna zgrada Pakom Niš

Upravna zgrada Pakom Niš

PAKOM
Niš
TIP:
Proizvodno-prodajni objekat sa upravnom zgradom
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
2.000 m2
INVESTITOR:
"PAKOM" d.o.o. Niš
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac Roda centar Šabac

Roda centar
Šabac

Roda centar
Šabac


Više informacija

Autokomerc Niš Autokomerc Niš Autokomerc Niš

Autokomerc Niš

AUTOKOMERC
Niš
TIP:
Poslovno prodajni objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
5.000 m2
INVESTITOR:
"AUTOKOMERC" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2008. godine

TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd TC Mercator Novi Beograd

TC Mercator Novi Beograd

MERCATOR CENTAR
Beograd
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
5.000 m2
INVESTITOR:
"M CENTAR URBAN" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac Roda centar Kragujevac

Roda centar Kragujevac

Roda centar
Kragujevac


Više informacija

TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš TC Mercator Niš

TC Mercator Niš

MERCATOR CENTAR
Niš
TIP:
Trgovinski objekat
LOKACIJA:
Niš
POVRŠINA:
35.000 m2
INVESTITOR:
"M CENTAR LAND" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi


Više informacija

Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd

Poslovni objekat GTC-3 Novi Beograd

GTC Square
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd (Blok 41a, Novi Beograd)
POVRŠINA:
22.000 m2
INVESTITOR:
"GTC ATLAS CENTAR" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2007. godine

Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar Dom zdravlja Zajecar

Dom zdravlja Zaječar

ZDRAVSTVENI CENTAR
ZAJEČAR
TIP:
Javni objekat
LOKACIJA:
Zaječar
POVRŠINA:
5.000 m2
INVESTITOR:
"NIP" i "EIB"
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Građevinsko-zanatski radovi
- Elektroinstalaterski radovi
- Mašinske instalacije i instalacije ViK


Više informacija

Knauf Surdulica Knauf Surdulica Knauf Surdulica Knauf Surdulica Knauf Surdulica

Knauf Surdulica

Fabrika
"Knauf Insulation"
u Surdulici


Više informacija

Projekti završeni u toku 2006. godine

British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje British American Tobaco Vranje

British American Tobaco Vranje

British American Tobaco
Vranje


Više informacija

GTC House GTC House GTC House GTC House GTC House GTC House

GTC House

GTC House
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
6.000 m2
INVESTITOR:
"GTC ATLAS CENTAR" d.o.o.
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Airport City Airport City Airport City Airport City Airport City Airport City Airport City Airport City Airport City

Airport City

Airport City
Beograd
TIP:
Poslovni objekat
LOKACIJA:
Beograd
POVRŠINA:
6.000 m2
INVESTITOR:
AIRPORT CITY
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija

Projekti završeni u toku 2005. godine

Petlja – Auto put E75 Petlja – Auto put E75 Petlja – Auto put E75 Petlja – Auto put E75 Petlja – Auto put E75

Petlja – Auto put E75

OSVETLJENJE PETLJE NA AUTOPUTU E75
Vranje
TIP:
Javna rasveta
LOKACIJA:
Vranje
POVRŠINA:
-
INVESTITOR:
UNDP
VRSTA RADOVA:
Radovi na izgradnji objekta:
- Građevinski radovi
- Elektroinstalaterski radovi


Više informacija